Onbeperkt Vakmanschap!

Stichting Butterfly Upcycling wil een werkplek creëren waar hun leerlingmakers, die een extra zetje nodig hebben richting de reguliere arbeidsmarkt, de juiste ‘voedingsbodem’ krijgen om hun vaardigheden en zelfvertrouwen te kunnen vergroten. Ze krijgen motivering, we vieren overwinningen; zowel groot als klein en hun gemaakte producten en zijzelf worden in het zonnetje gezet. Deze werkplek wordt een vaardigheidscentrum in de circulaire economie. Aan de hand van de grote van het toekomstige bedrijfspand kunnen we 8 tot 20 medewerkers per dagdeel een werkplek bieden.

Met dit vaardigheidscentrum willen we ook het Ambachtelijke Leermeester (gepensioneerde vakmensen) – Gezel (nieuwe statushouders en 55+ers) – Leerling (werkzoekende met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt) principe weer terug halen.

 

Probleem 1:
Op dit moment zitten in de regio Nijmegen honderden (jonge) mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, maar met onbekend talent en ontwikkelingspotentieel ongewild thuis. Het ontbreekt hen aan recente werkervaring, werkritme en praktische vaardigheden om te kunnen concurreren op de reguliere arbeidsmarkt. Vaak hebben zij meervoudige problemen in hun thuissituatie die het uitstromen naar
de arbeidsmarkt bemoeilijkt. Terwijl er nu juist een krapte is op de arbeidsmarkt waardoor er meer vacatures open staan dan dat er sollicitanten zijn. Maar werkgevers zijn nog steeds terughoudend om werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan te nemen, bang voor hoge kosten als een werknemer toch zou komen uit te vallen bij ziekte bijv. Ook de banenafsprakenregeling waar de ene werkzoekende met een arbeidsbeperking wel in zit en de andere niet, werkt uitstroom naar de arbeidsmarkt tegen.
Daarnaast is uit een 2022 enquête onder 3000 werkgevers naar voren gekomen dat zij steeds vaker relevante (vak)kennis en (vaktechnische) vaardigheden waarderen boven opleiding en werkervaring. Maar daar ontbreekt het deze groep werkzoekenden vaak juist aan.

Skills based arbeidsmarkt:
Van diploma naar skillspassport

Probleem 2:
Op hetzelfde moment gaan er in de regio Nijmegen tonnen aan herbruikbaar materiaal, zoals nieuwe afgekeurde of oude meubelen (kringloopwinkels), lichtbeschadigde meubelonderdelen
(meubelwebwinkels) en houtrestanten van bouwmarkten richting de milieustraat omdat er voor deze materialen geen tot weinig circulaire activiteiten zijn waardoor het terug kan keren op de verkoopmarkt. Dit, terwijl regio Nijmegen juist bezig is met de versnelling van de circulaire transitie naar herbruikbare grondstoffen. Er wordt regionaal veel geld gestoken in circulaire oplossingen voor de overconsumptie van onze maatschappij. Steeds vaker komt de vraag of wens vanuit het bedrijfsleven, hoe zij over kunnen gaan naar een (meer) circulaire bedrijfsvoering. Wat nou als dit (regionale) bedrijfsleven er daarnaast ook nog eens geschoolde, vaardige werknemers voor terug krijgt? Juist mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, die net als de materialen van bedrijven, eerst een kwetsbaarheid hadden richting de verkoopmarkt.

Oplossing:
Een Circulair Vaardigheidscentrum waar mensen met een arbeidsbeperking of kwetsbaarheid, die gescreend zijn op ontwikkelingspotentieel, worden gekoppeld aan gepensioneerde vaktechnische Leermeesters. Deze Leermeesters gaan de deelnemers van het vaardigheidscentrum de ‘kneepjes van het vak’ leren; zoals repareren van meubelen en meubelonderdelen, houtbewerking, ontwerpen van designmeubelen, elektrotechniek, gereedschapskennis, etaleren van de showroom en verkooptechniek. Doordat de deelnemers van het vaardigheidscentrum arbeidsritme krijgen, ondersteuning in hun werk waardoor hun zelfvertrouwen wordt vergroot en zij vaardigheden leren door het doen van circulaire activiteiten, wordt hun perspectief op de maatschappij
vergroot evenals uitstroom richting de arbeidsmarkt. Doordat bedrijven gratis hun restanten en afgekeurde materialen doneren aan het vaardigheidscentrum, gaan de deelnemers met deze materialen aan het werk om er nieuwe producten van te maken. Zo leren zij (vak)kennis over de materialen waar zij mee werken en leren van de Leermeesters vaktechnische vaardigheden tijdens het werk met deze materialen. Daarmee hebben de deelnemers ook kennis op gedaan over de bedrijven die de materialen hebben gedoneerd en ontstaat er een warm contact tussen de deelnemers en de regionalen bedrijven. Want de te doneren materialen moeten bij de regionale bedrijven opgehaald worden en de werkgevers van deze bedrijven zijn benieuwd wat voor producten er gemaakt worden van hun restanten. Tijdens ons jaarlijks terugkomend Meet & Match event nodigen wij o.a. deze bedrijven uit de regio uit in ons Circulair Vaardigheidscentrum. Naast de nadere kennismaking met onze deelnemers zien de werkgevers ook welke producten onze deelnemers gemaakt hebben van de gedoneerde bedrijfsrestanten.